Certifikáty o původu zboží

Zajistíme Vám průvodní doklady pro export zboží. Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem, který získáte v úřadu HK ČR. Dále ověřujeme obchodní a dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité obchodní smlouvy a dopisy.

Komu jsou určeny

Certifikáty o původu zboží jsou určeny podnikatelským subjektům v České republice, které potřebují optimálně prokázat skutečnosti potřebné pro mezinárodní obchod, získat celní zvýhodnění, preference apod.

Co přinášejí

Certifikáty o původu zboží spoří finance a čas při celním řízení.

Cena

Cena produktu je od 350,- Kč dle platného ceníku.

Průvodní doklady - původ zboží

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán se určuje nárok na příslušnou celní sazbu.

Ověřování dokladů Hospodářskou komorou České republiky

Certifikační útvar se zabývá potvrzováním certifikátů o původu zboží (formulář Evropského společenství). V případě, že zboží, které se vyváží z ČR není českého původu, můžeme na základě prohlášení a doložení dané skutečnosti (certifikátem o původu vystaveným v zemi původu, re-exportním certifikátem, JSD s potvrzením celnice o proclení dovezeného zboží nebo faktury s prohlášením o původu) potvrdit i cizí původ zboží. Dále potvrzujeme i obchodní faktury, dopravní faktury, inspekční certifikáty, důležité dopisy, obchodní smlouvy a další dokumenty, které jsou potřebné při uskutečňování zahraničního obchodu. Tyto doklady musí být v originále, vystavené v ČR. Akceptujeme legalizované kopie z Czech POINTu i od notářů. Neověřujeme doklady právní povahy – výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, koncesní listiny apod., doklady s potvrzením pravosti podpisu od notáře, doklady s razítkem soudů, tlumočníky (přísluší Ministerstvu spravedlnosti ČR) a doklady vystavené na území ČR, které nejsou psané v latince či azbuce (např. arabským písmem, čínskými znaky, atd.).

Konzulární legalizace dokladů na cizích zastupitelských úřadech v Praze

Zajišťujeme konzulární legalizace na cizích zastupitelských úřadech v Praze. Zprostředkováváme i superlegalizaci dokumentů na referátu legalizace odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí a to jak na námi potvrzené dokumenty, tak i na dokumenty právní povahy potvrzené Ministerstvem spravedlnosti ČR v těch případech, kdy je tento mezistupeň cizími zastupitelskými úřady vyžadován. Tuto službu pro mimopražské firmy zajišťujeme i poštovním stykem. V tomto případě doporučujeme předchozí telefonickou nebo e-mailovou konzultaci, aby nedocházelo k zasílání nesprávně vyplněných dokladů, eventuálně v nedostatečném množství nebo odporujícím předpisům příslušného konzulátu.


K výše zmíněné problematice poskytujeme konzultace.


UPOZORNĚNÍ

Od 1.1.2019 dochází ke změně cen za ověřování. Nový ceník pro rok 2019 najdete v dolní části stránky v sekci Související soubory.

Kontakty

Eva Kolínská
tel: 720 043 046
mobil: 725 463 183
e-mail: myto@ohkmb.cz

Úřední hodiny:

pondělí – čtvrtek:8:00 - 14:00
pondělí – čtvrtek:14:00 - 16:00 dle tel. dohody s ověřovatelem
pátek:8:00 - 12:00

Související soubory