Karnet ATA
mezinárodní celní doklad pro dočasný vývoz a dovoz zboží

Umožníme vám snadný vývoz vašeho zboží do zahraničí

  • ATA karnet je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní.
  • šetří finanční prostředky a čas
    skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách
  • zajišťuje rychlé celní odbavení
  • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím

Certifikace
Ověřování průvodních dokladů - původu zboží

Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán se určuje nárok na příslušnou celní sazbu.