Elektronické mýtné

Užití dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I.třídy v České republice vozidly nebo jízdními soupravami s povolenou hmotností 12 t a více podléhá mýtu (výkonovému zpoplatnění).

Tato vozidla nemají povinnost mít vylepen časový kupón.

Vozidla, která podléhají mýtnému, jsou povinně vybavena malým elektronickým zařízením - jednotkou premid - které komunikuje s mýtným systémem.

Sazbu mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace stanovuje Nařízení Vlády ČR č. 484/2006 Sb. Sazba se liší podle počtu náprav a emisní třídy vozidla. Mýtné za užití konkrétního úseku je dáno násobkem sazby a délky úseku

Platba mýtného

Mýtné je možné platit 2 způsoby:

  1. Předem (pre-pay způsobem), nabitím jednotky kreditem.
  2. Následně (post-pay způsob), po ujetí příslušné vzdálenosti na zpoplatněné síti komunikací. Pro post-pay je nutné nejprve uzavřít smlouvu o platbě následné.

Hospodářská komora ČR vytvořila síť kontaktních míst elektronického mýtného, na kterých si můžete sjednat smlouvy o placení mýtného a vybrat způsob, jakým ho budete hradit.

OHK Ml.Boleslav je 15.kontaktním místem Ministerstva dopravy.

Další informace o elektronickém mýtném získáte na
www.mytocz.cz