NAŠE SLUŽBY

Nabídka pomoci podnikatelům

Podnikáte v objektech Statutárního města Mladá boleslav?

Museli jste díky nařízení vlády omezit nebo úplně zastavit svoji činnost?

Hledáte cestu, jak přežít tuto podnikání nepříznivou dobu?

Využijte spolupráci s naší Komorou a zkusme společně získat pomocnou ruku od Města!

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav nabízí pomoc vám, kteří podnikáte v objektech Statutárního města Mladá Boleslav a uvítali byste vstřícné kroky ze strany města ohledně úprav nájemného.

Znamenalo by to např. odložení plateb nájemného pro zasažené podnikatele z důvodů trvání karanténních opatření v souvislosti s šířením koronaviru. V případě, že je podnikatel nucen svou provozovnu (např. kadeřnictví a jiné) uzavřít a dostane se z těchto důvodů do finanční tísně a tím k prodlení v úhradě nájemného, umožní město např. pozdější platby.

Podle informací z Hospodářské komory České republiky, se již v některých městech a obcích podařilo dojednat v městských objektech snížení nebo odklad nájemného, popřípadě dojednat, aby nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení nájemní smlouvy nebo penalizaci.

Pokud řešíte v této nelehké době problémy takového charakteru, kontaktujte prosím Okresní hospodářskou komoru Mladá Boleslav s uvedením, do jaké kategorie patří vaše podnikání, zašlete stručný popis opatření, která byste přivítali, abyste byli schopni tuto výjimečnou situaci přečkat. Zároveň se pokuste definovat, čím konkrétně je vaše podnikání nejvíce zasaženo.

Vzniklá problematika je předjednána s předsedou Výboru pro spolupráci s živnostníky a malými podnikateli Statutárního města Mladá Boleslav. Vstřícný postoj města by mohl být návodem pro ostatní pronajímatele v regionu.

Oslovte prosím i další podnikatele, kteří se zatím nerozhodli pro členství v Hospodářské komoře, jejich případné připomínky využijeme v dalším jednání se Statutárním městem Mladá Boleslav.

Děkujeme
Miroslav Šimon
Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav