Členství v okresní hospodářské komoře Mladá Boleslav

Proč se stát členem:

Přihláška

Vyplněnou přihlášku odevzdejte nebo zašlete poštou na:

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav
Dukelská 1093, číslo dveří 106 B
293 01 Mladá Boleslav

Členem se žadatel stává po schválení představenstvem OHK a zaplacení členského příspěvku.

tel: 720 043 046
e-mail: myto@ohkmb.cz, sekretariat@ohkmb.cz