Členství v okresní hospodářské komoře Mladá Boleslav

Proč se stát členem:

Přihláška

Vyplněnou přihlášku odevzdejte nebo zašlete poštou na:

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav
Dukelská 1093, číslo dveří 106 B
293 01 Mladá Boleslav


Členem se žadatel stává po schválení představenstvem OHK a zaplacení členského příspěvku.


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ