Rating MSP

  • Rating podniku charakterizuje jeho momentální situaci i s přihlédnutím k vývoji konkrétního odvětví a posouzení některých faktorů, ovlivňujících jeho budoucnost.
  • Cílem Ratingu MSP není posouzení podnikatelských záměrů společnosti, ale objektivní vystižení její výchozí situace, která může být pro dosažení záměrů klíčovým parametrem.
  • Cílovou skupinou projektu jsou malé a střední podniky s maximálním počtem zaměstnanců do 250, které vedou podvojné účetnictví a mají minimálně rok účetní historie.
  • Rating MSP je koncipován tak, aby přinesl pozitiva všem účastníkům. Čím větší bude množství zúčastněných subjektů, tím úspěšnější a přínosnější bude tento projekt pro každý z nich.

Jak získat rating své firmy

Navštivte naše kontaktní místo OHK Ml.Boleslav a podejte zde žádost o vypracování Ratingu. Naši pracovníci vám poskytnou veškeré nezbytné dokumenty a pomohou s vypracováním a podáním žádosti.