Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

OHK Mladá Boleslav se stala od 1.1.2008 jedním z akreditovaných pracovišť HK ČR a v současné době zde získáte

Vydávání výpisů z registru státu


Kontaktní místa veřejné správy Okresní hospodářské komory Mladé Boleslavi vydávají ověřené výpisy z informačních systémů na veřejné správy.

Komu je určen

Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům

Co přináší

Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům - výpisům z rejstříku – z informačního systému veřejné správy (ISVS). Na pracovišti OHK MB, které výpisy vydávají, Vám může být vydán ověřený výpis z těchto registru: viz ceník níže.

Ověření listin a podpisů (vidimace, legalizace)

Co je vidimace a k čemu slouží

V soukromém či v obchodním styku je často potřeba předkládat celou řadu listin. Chcete-li ponechat Originál listiny nebo vytvořit z originálu více kopií s platností originálu je nutné vždy předložit úředně ověřenou kopii dokumentu – tzv. vidimovanou listinu.

Vidimací se ověří, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou nikoliv však, že údaje na předkládané listině jsou v souladu s právními předpisy či pravdivé a správné. V souladu se zákonem o ověřování ověřující úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimovat lze všechny listiny, u kterých to přímo nezakazuje zákon o ověřování.

Datové schránky

Co je datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Pro přístup do datové schránky stačí počítač připojený k internetu.

Komu je určena

Datová schránka je určena pro obousměrnou komunikaci orgánů veřejné moci a právnickými osobami, s fyzickými osobami a s fyzickými osobami nepodnikajícími. Povinně je ze zákona mají zřízené nejen všechny orgány veřejné moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace ukládá zákon, ale o všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Fyzickým osobám (a to nepodnikajícím) dává zákon možnost volby.

Ceník služeb

Kontakt

Eva Kolínská
tel: 720 043 046
e-mail: myto@ohkmb.cz

Úřední doba Czechpoint

pondělí – pátek:8:00 - 12:00
pondělí – pátek:12:00 - 16:00 dle tel. dohody den předem