Karnety ATA – AKTUÁLNĚ OD 1. ledna 2023

Online kontaktní a reklamní časopis pro podnikatele z Mladoboleslavska.

 

Nově vychází elektronický časopis Kontaktel, kde budou mít podnikatelé a firmy možnost uplatnit reklamy svých výrobků a služeb. Zveřejnit pozvánky na akce nebo zadat nabídku/poptávku. Bulletin bude zasílám všem podnikatelským subjektům v regionu Mladá Boleslav a hospodářským komorám v ostatních okresech pro využití podnikatelů v jejich regionu. Zároveň bude k dispozici i na sociálních sítích. V případě prokliku na vaší reklamě dojde k přesměrování na vaše www stránky, případně kontaktní email nebo telefon.

Využijete tuto aktivitu pro získání informací, nových kontaktů a zároveň i propagaci vašich výrobků a služeb.

Dejte nám vědět na – komora@ohkmb.cz nebo +420 0720 043 046.

SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍM

Vážení podnikatelé, živnostníci, vedoucí pracovníci zodpovědní za rozvoj vzdělávání firem, 

Okresní hospodářská komora v Mladé Boleslavi připravuje pro podnikatele vzdělávací kurzy v rámci plánované výzvy č. 03 22 040. „Společně za vzděláváním“ z OPZ+. Pro účely zpracování předběžné analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnavatelů a z důvodu získání potřebných informací pro kvantitativní odhad potenciální poptávky po dalším vzdělávání, jsme vypracovali krátký dotazník. 

Cílem projektu bude zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků v souladu s kvalifikační úrovní pracovní síly a s požadavky trhu práce. V neposlední řadě zvýšit adaptabilitu starších pracovníků 55+. 

Získaná data z dotazníku budou především použita pro specifikaci vzdělávacích potřeb podnikatelů, v rámci výše zmíněného projektu hrazeného z ESF.  Věříme, že tuto možnost využijete s ohledem na hrazení většiny nákladů na vzdělávání vašich zaměstnanců z prostředků ESF a zapojíte se do našeho projektu. Dotazník slouží pouze pro potřeby Okresní hospodářské komory v Mladé Boleslavi a nebude dále šířen.

 Dotazník vyplňte zde: Dotazník Společně za vzděláváním nejpozději do 27. ledna 2023 

Velmi Vám děkujeme za Váš čas strávený s tímto dotazníkem.

SETKÁNÍ PODNIKATELŮ S PREZIDENTEM HK ČR, ING. VLADIMÍREM DLOUHÝM.

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav dne 02.11.2022 pořádala setkání podnikatelů s prezidentem HK ČR, Ing. Vladimírem Dlouhým. Setkání tentokrát proběhlo v prostorách eMBe pivovaru při skvělé snídani. Členové OHK MB tak mohli diskutovat mimo jiné i o momentální situaci na trhu s energiemi a vznášet dotazy přímo na pana prezidenta. Setkání se zúčastnilo na třicet podnikatelů z řad členů OHK MB a zavítali i 1.náměstek primátora, pan Ing. Bouška, ředitel ÚP MB, pan Ing. Krpálek , bývalý člen představenstva Škoda Auto, pan Ing. Bohdan Wojnar nebo předsedkyně KHK StČ, paní Ing. Chottová.
Děkujeme všem za skvělou účast a těšíme se na další setkání .

Naše služby

Právní a daňové poradenství

Potřebujete při svém podnikání poradit s právními otázkami? Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav nabízí podnikatelům právní poradenství.

Covid 19 – poradna a kompenzace

Podnikáte a potřebujete poradit v souvislosti s COVID-19? Máte dotazy ke kompenzačním programům a nevíte, na koho se obrátit?

Cetriticate of origin

Zajistíme Vám průvodní doklady pro export zboží. Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění.

ATA Carnet

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí. Umožníme vám snadný vývoz vašeho zboží do zahraničí.

Elektronické mýtné

Elektronické mýtné je určeno všem dopravcům či provozovatelům vozidel, kteří užívají zpoplatněných dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy silničními motorovými vozidly s povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny.

Kompenzační programy pro podnikatele

Podnikatelé, které postihla vládní opatření, mohou žádat o příspěvky v rámci různých dotačních programů. Na jakou podporu máte nárok?

AKTUÁLNĚ

PROBĚHLO NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ PODNIKATELŮ

Ve čtvrtek 23.června se v odpoledních hodinách konalo neformální setkání podnikatelů v prostorách příjemné zahrady komunitního centra Klementinka v Mladé Boleslavi. Na setkání zavítali představitelé z téměř dvacítky významných firem a svou přítomností nás potěšili i náměstkyně primátora Mladé Boleslavi, paní Mgr. Miroslava Kašpárková a místostarosta města Bělá pod Bezdězem Jan Sýkora. V úvodní části pan ředitel Bc. Miroslav Šimon předal společně s místopředsedou Ing. Václavem Zajícem dar spolu s poděkováním za dlouholetou činnost v OHK MB, panu Ing. Vratislavu Moravovi. Poté se představili pozvaní hosté – Ing. David Hroníček ze Ško – Energo s.r.o., pánové Petr Vondruš a Marek Koyš ze společnosti Impact Hub Praha a ředitel úřadu práce Mladá Boleslav, pan Ing. Pavel Krpálek. Po úvodní prezentaci hostů, kteří nám zároveň  předali aktuální a  zajímavé informace, následovala příjemná atmosféra u skvělého pohoštění a nechyběla ani ochutnávka vín, kterou nám prezentoval gastronom a provozovatel Víno Hruška, pan Radek Zakonov.

Děkujeme za skvělou účast a velmi příjemné pohodové odpoledne!  GALERIE

V Mladé Boleslavi proběhla BURZA PRÁCE.

24.05.2022 se na velkém sále Domu kultury konala burza práce, kterou připravilo město Mladá Boleslav ve spolupráci s Úřadem práce a Okresní hospodářskou komorou. Za vedení města se burzy zúčastnili náměstci primátora Robin Povšík a Miroslava Kašpárková. V průběhu dne na ploše velkého sálu nabízelo
 pracovní uplatnění více než 20 zaměstnavatelů, nebo subjektů, nabízejících práci. Průběžně se před jednotlivými stanovišti vystřídaly stovky zájemců o pracovní uplatnění. Burza práce byla tentokrát výjimečná tím, že cílila i na uprchlíky z Ukrajiny. Na místě byli přítomni tlumočníci, kteří jednání se zaměstnavateli usnadňovali. GALERIE

ČASOPIS KOMORA 2022

Časopis je názorovou platformou českých podnikatelů a jako takový se snaží vytvářet prostor pro širokou diskuzi nad hospodářskými tématy, sledovat a komentovat vývoj ekonomického prostředí a podmínek a mapovat jednotlivé segmenty tuzemské ekonomiky. Představuje také profily špičkových českých manažerů, podniků i projektů a v neposlední řadě přináší expertní, trendové a inspirativní pohledy na oblasti, které v souhrnu utvářejí životní cyklus každé firmy bez ohledu na obor podnikání či velikost.

KONTAKT

DUKELSKÁ 1093 , MLADÁ BOLESLAV 293 01