POMOZTE S NÁMI

Představenstvo Okresní hospodářské komory Mladá Boleslav se rozhodlo podpořit rodiny a jednotlivce, kteří jsou nuceni opustit svoji zem a budou hledat nový domov v našem regionu, materiální pomocí založenou na finančních darech od podnikatelů a dalších podporovatelů našeho okresu. I přes současnou složitou situaci se představenstvo komory rozhodlo věnovat z vlastních zdrojů částku 50 000,- Kč , za kterou budou pořízeny základní životní potřeby ukrajinských občanů, kteří v našem regionu najdou své dočasné útočiště. Založili jsme transparentní účet č. 123-6351420207/0100 vedený u Komerční banky Mladá Boleslav. Na tento účet mohou zaslat finanční podporu jednotlivci či podnikatelé. Pomozte s námi lidem postiženým válkou na Ukrajině, kteří směřují do našeho regionu.

DĚKUJEME!

TISKOVÁ  ZPRÁVA OHK MB

TRANSPARENTNÍ ÚČET OHK MB 

 

Tržiště pracovních příležitostí Jobs4ua naleznete na adrese https://www.jobs4ua.cz/.

 

Žádost o udělení dlouhodobého speciálního dlouhodobého víza podávejte na pracovišti Ministerstva vnitra, a to pouze osobně. Žádosti doručené jinak než osobně, budou vráceny odesílateli.
K žádosti předložte:

  1. Vyplněný tiskopis
  2. Cestovní pas, pokud jej máte a je platný.
  3. Vaši fotografii ve formátu 45 x 35 mm.

UBYTOVÁNÍ MLADÁ BOLESLAV A OKOLÍ

Pomoc s ubytováním uprchlíků a volné kapacity mohou nabídnout i obyvatelé města či zdejší podnikatelé. Pro záležitosti ohledně ubytování zřídilo město speciální telefonickou linku, na číslo +420 734 358 378 se lidé mohou obracet nepřetržitě.
Nabídky ubytování lze také posílat na adresu ubytovani@mb-net.cz, ve zprávě, prosím, uveďte kontaktní osobu, popis a kapacitu nabízeného ubytování včetně informace, zda je ubytování vybaveno, či nikoliv.

Potřebuji poradit, kam se mohu obrátit?

Ministerstvo vnitra zřídilo speciální linky pro Ukrajince.

  • Kontaktujte infolinku zřízenou pro ukrajinské občany:

Telefon: +420 974 801 802 (provoz nonstop)

Informace na této stránce budou postupně aktualizovány a doplňovány. Děkujeme všem za trpělivost. Všechny informace se snažíme zprostředkovat co nejrychleji.

UPOZORNĚNÍ!
Velmi doporučujeme, abyste informace čerpali z oficiálních zdrojů, kterými jsou státní orgány České republiky. Využít lze i poradenství sítě 18 Center na podporu integrace cizinců a řady nestátních neziskových organizací zaměřených na pomoc cizincům. Tyto služby jsou v drtivé většině případů nabízeny cizincům bezúplatně.  Vyhněte se rozhodně podezřelým placeným zprostředkovatelským službám, některé z nich mohou využít vaší zranitelné situace za účelem svého obohacení. Systém pomoci je pro vás v České republice nastaven a vy vše jistě zvládnete.

 

POSTUP NA TRHU PRÁCE

Informace_zamestnavatele_CZ

Informace_zamestnavatele_UA

Tržiště pracovních příležitostí Jobs4ua naleznete na adrese https://www.jobs4ua.cz/.