Umožníme vám snadný vývoz vašeho zboží do zahraničí.

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 75 zemích světa. 

Komu je určen

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

Co přináší

Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích.

  • žádost o vystavení karnetu ATA, která nahrazuje smlouvu o vystavení karnetu ATA a předkládá se ve 2 VYHOTOVENÍCH
  • časové – doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
  • územní – karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 75
  • věcné – karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů
  • O vystavení karnetu ATA do Běloruska, Ruska a na Ukrajinu je nutné předem zažádat (14 dní) na email: karnety@komora.cz. Vystavuje pouze HK ČR v Praze!
  • Vystavení karnetu ATA do Indie je nutné předem konzultovat s hospodářskou komorou. Lze vystavit pouze na povolené výstavy.
  • Před vstupem na mexické celní území se musí karnety ATA registrovat u mexických celních orgánů.
  • Karnety ATA mají v Singapuru omezenou platnost 3 měsíce.
  • Na Taiwan se vystavují karnety CPD (China / Taiwan) za stejných podmínek jako karnety ATA. Korejská republika (Jižní Korea) 

Mohlo by se vám také líbit...