Česká republika od 1. prosince 2019 přešla na nový mýtný systém. Původní mikrovlnnou technologii společnosti Kapsch nahradil satelitní systémobjednání se na kontaktní místa na určitou hodinu, můžete využít konsorcia CzechToll / SkyToll.

Komu je určeno

Elektronické mýtné je určeno všem dopravcům či provozovatelům vozidel, kteří užívají zpoplatněných dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy silničními motorovými vozidly s povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny.

Základní informace k satelitnímu mýtnému systému
 • Provoz nového satelitního mýtného systému byl v ČR zahájen 1. prosince 2019
 • Vratná kauce za jednu palubní jednotku činí 2 468 Kč
 • Bankovní záruka kryje pouze spotřebované mýtné, vratná kauce se hradí zvlášť
 • Pro vystavení bankovní záruky se musí použít pouze jednotný formulář dostupný na www.mytocz.eu
 • V případě, že jako provozovatel vozidla již máte registrovanou bankovní záruku u bývalého provozovatele mýtného systému a chce bankovní záruku využívat i nadále, musíte si u své banky vyřídit dodatek ke své stávající bankovní záruce na tomto formuláři
 • Nechcete-li využívat bankovní záruku nebo je pro Vás její vyřízení komplikované nebo chcete platit mýtné na fakturu, poté využijte PROFIT KARTU
 • Palubní jednotky vyžadují trvalé elektrické napájení prostřednictvím palubní zásuvky (12/24V), nebo prostřednictvím trvalého napojení do napájecí elektrické soustavy vozidla (na 15 kontaktních místech lze zakoupit speciální kabelovou sadu pro trvalé napájení palubní jednotky)
 • Od 1. ledna 2020 se mýto platí i na vybraných silnicích 1. třídy celkem nově na dalších 860 kilometrech
 • Sazby mýtného za ujetý kilometr se od 1.12.2019 nezměnily
 • Placení mýtného probíhá v režimu PRE-PAY nebo POST-PAY
 • Minimální částka pro předplacení mýtného je 1 000 Kč
 • Provozovatelé, kteří mají vozidla osvobozená od zpoplatnění, mohou i nadále používat stávající palubní jednotky KAPSCH do konce jejich životnosti a to i po 1.12.2019. V současné době není nutné tyto jednotky měnit.
Potřebné doklady k registraci vozidel do nového mýtného systému
 • Rozsah vyžadovaných dokladů pro provedení úspěšné registrace do nového mýtného systému se oproti původnímu systému nezměnil
Registrace do satelitního mýtného systému
Kde vyřídíte:

Mapa distribučních a kontaktních míst

Na kontaktních místech je možné:
 • Zaregistrovat se do satelitního mýtného systému (režim PRE-PAY i POST-PAY)
 • Uzavřít smlouvy v režimu následného placení (režim POST-PAY)
 • Předplatit si kredit v režimu placení předem (režim PRE-PAY)
 • Zaplatit kauci a vyzvednout si příslušnou palubní jednotku
 • Zakoupit si montážní sadu pro trvalé zapojení palubní jednotky do napájecí elektrické soustavy vozidla
 • Získat další informace o satelitním mýtném systému a obdržet informační materiály
Změna přihlášení do zákaznické samoobsluhy

Vstup do zákaznické samoobsluhy systému elektronického mýtného bude od 1. 7. 2020, na základě zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, umožněn jen již výhradně s bezpečnostními identifikačními prostředky

Vracení palubních jednotek (původní mýtný systém):
Původní palubní jednotky (Premid OBU – KAPSCH) lze od 1.6.2020 vrátit pouze:
 • poštou na Centrální sběrné místo: ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
Co je potřeba k vrácení:
 • režim POST-PAY – nejsou vyžadovány žádné dokumenty
 • režim PRE-PAY – strojově vyplněný PDF formulář (Žádost o vrácení kauce a kreditu) + kopie dokladů vozidel (technický průkaz nebo osvědčení o registraci)
Upozornění:

Pro úspěšné vrácení kauce musí být původní jednotky nepoškozené, funkční, čisté a nesmí být expirované, tj. vracená jednotka musela provést alespoň jednu mýtnou transakci za posledních 12 měsíců. V opačném případě dojde k propadnutí kauce ve výši 1 550 Kč.

Zajistěte si mýtné skrze Hospodářskou komoru České republiky bez nutnosti bankovní záruky a s možností platby na fakturu.
Pro podporu dopravců přinášíme exkluzivní a bezplatnou službu v podobě PROFIT KARTY.

Webový portál a zákaznická linka MYTO CZ

Pro dotazy a oficiální informace týkající se provozu nového mýtného systému využijte www stránek: www.mytocz.eu, e-mail: info@mytocz.eu a zákaznické linky: +420 243 243 243

Adresa:
Dukelská 1093, číslo dveří 106 B
293 01 Mladá Boleslav

tel./fax: 720 043 046
e-mail: myto@ohkmb.cz

Úřední hodiny
PO – PÁ 8:00 – 16:00

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Mohlo by se vám také líbit...