AKTUÁLNĚ OD 1. ledna 2023

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že Hospodářská komora České republiky (HK ČR) jako záruční a vystavující organizace mezinárodního záručního řetězce karnetů ATA v ČR se připojuje k procesu digitalizace karnetů ATA reprezentovaným mezinárodní obchodní komorou (ICC), který postupně povede až k používání elektronického karnetu ATA v mobilní aplikaci. Prvním krokem digitalizace v souladu s podmínkami ICC bude zasílání online dat o karnetech ATA do systému ICC od 1.1.2023. Tato skutečnost si vyžádá změny při podávání žádosti o karnet ATA i v procesu vytavování karnetů ATA.

Žadatelé o karnet ATA budou v roce 2023 vystavujícím komorám předkládat kromě žádosti o karnet ATA také seznam dočasně vyváženého zboží v elektronické podobě.

HK ČR vyvinula informační systém, který ji umožní zasílat požadovaná data do systému ICC v souladu s bezpečnostními podmínkami o ochraně údajů, který začne od 3. 1. 2023 používat.

Výhodou nového systému pro Vás je, že Vám šetří čas k získání karnetu ATA, protože nově budou komory zajišťovat tisk karnetů ATA a Vy nebudete muset nejdříve osobně navštívit komoru pro získání formulářů a následně do nich tisknout.

V průběhu roku 2023 pro Vás plánujeme spustit Portál služeb, přes který si budete moci o karnet ATA požádat plně elektronicky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.


Umožníme vám snadný vývoz vašeho zboží do zahraničí.

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 75 zemích světa. 

Komu je určen

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

Co přináší

Karnet ATA spoří finance a čas při celních operacích.

  • žádost o vystavení karnetu ATA, která nahrazuje smlouvu o vystavení karnetu ATA a předkládá se ve 2 VYHOTOVENÍCH
  • časové – doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
  • územní – karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 75
  • věcné – karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů
  • O vystavení karnetu ATA do Běloruska, Ruska a na Ukrajinu je nutné předem zažádat (14 dní) na email: karnety@komora.cz. Vystavuje pouze HK ČR v Praze!
  • Vystavení karnetu ATA do Indie je nutné předem konzultovat s hospodářskou komorou. Lze vystavit pouze na povolené výstavy.
  • Před vstupem na mexické celní území se musí karnety ATA registrovat u mexických celních orgánů.
  • Karnety ATA mají v Singapuru omezenou platnost 3 měsíce.
  • Na Taiwan se vystavují karnety CPD (China / Taiwan) za stejných podmínek jako karnety ATA. Korejská republika (Jižní Korea) 

Členské země úmluv o karnetu ATA

Nově lze karnet ATA do Číny použít i na:
♦ výkon povolání
♦ vzorky 

Albánie (AL)
Alžírsko (DZ)
Andora (AD)
Austrálie (AU)
Bahrajn (BH)
Belgie (BE)
Brazílie (BR)
Bělorusko (BY) 1)
Bosna a Hercegovina (BA)
Bulharsko (BG)
Česká republika (CZ)
Černá Hora (ME)
Čína (CN)
Dánsko (DK)
Estonsko (EE)
Finsko (FI)
Francie (FR)

Gibraltar (GI)
Hong-Kong (HK)
Chile (CL)
Chorvatsko (HR)
Indie (IN) 2)
Indonésie (ID)
Írán (IR)
Irsko (IE)
Island (IS)
Itálie (IT)

Izrael (IL)
Japonsko (JP)
JAR (ZA)
Kanada (CA)
Katar (QA)
Kazachstán (KZ) 1)
Korea (KR) 6)
Kypr (CY)
Libanon (LB)
Litva (LT)
Lotyšsko (LV)
Lucembursko (LU)
Macao (MO)
Madagaskar (MG)
Maďarsko (HU)
Malajsie (MY)
Malta (MT)
Maroko (MA)
Mauritius (MU)
Mexiko (MX) 3)
Moldávie (MD)
Mongolsko (MN)
Německo (DE)
Nizozemsko (NL)

Norsko (NO)
Nový Zéland (NZ)
Pákistán (PK) 

Pobřeží Slonoviny (CI)
Polsko (PL)
Portugalsko (PT)
Rakousko (AT)
Rumunsko (RO)

Rusko (RU) 1)
Řecko (GR)
Senegal (SN)
Severní Makedonie (MK)
Singapur (SG) 4)
Slovensko (SK)
Slovinsko (SI)

Spojené arabské emiráty (AE)
Srbsko (RS)
Srí Lanka (LK)
Španělsko (ES)
Švédsko (SE)

Švýcarsko (CH)
Taiwan (TW) 5)
Thajsko (TH)
Tunisko (TN)
Turecko (TR)7)
Ukrajina (UA) 1)
USA (US)
Velká Británie (GB) 

Do zemí označených modrou kurzívou (země EU) se karnety ATA nevystavují.

1) O vystavení karnetu ATA do Běloruska, Kazachstánu, Ruska a na Ukrajinu je nutné předem zažádat (14 dní) na email: karnety@komora.cz. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v dokumentu, který je umístěn v sekci Související soubory.
Vystavuje pouze HK ČR v Praze!
2) Indické celní úřady omezují platnost karnetů ATA, a to zpravidla na výstavy na 6 měsíců a na výkon povolání na 2 měsíce.
3) Před vstupem na mexické celní území se musí karnety ATA registrovat u mexických celních orgánů. Karnety ATA mají omezenou platnost 6 měsíců.
4) Karnety ATA mají v Singapuru omezenou platnost 6 měsíců.
5) Na Taiwan se vystavují karnety CPD (China/Taiwan) za stejných podmínek jako karnety ATA, ale pouze v Praze.
6) Korejská republika (Jižní Korea)
7) Plná moc pro zástupce držitele karnetu ATA uvedeného v políčku B musí být pro jednání se tureckými celními úřady ověřená na tureckém konzulátu v Praze.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ