VÝHODY ČLENSTVÍ

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informace? Uvažujete o členství v OHKMB (HKČR), nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů? Získáte tím mnoho výhod spojených s členstvím v hospodářské komoře.

Hospodářská komora je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v České republice. Jejím cílem je usilovat o rozvoj podnikatelského prostření nejen v zemi, ale i EU. Je jeden z nejvýznamnějších reprezentantů podnikatelské sféry a snaží se přispívat k rozvoji podnikání v zemi, podporovat opatření, která k němu přispívají a tím i k celkové stabilitě České republiky.

Prostřednictvím členství v komoře se můžete podílet na tvorbě podnikatelského prostředí, zasadit se o připomínkování zákonů a vyhlášek, získat podporu, pomoc či důležité informace.

Jaké jsou hlavní výhody členů Okresní hospodářské komory Mladá Boleslav? 

  • Právní a daňové poradenství pro členy zdarma
  • Sleva na workshopy a semináře pořádané OHK MB
  • Propagace členů a jejich akcí na komorových webových stránkách a sociálních sítích zdarma
  • Prostor pro setkávání podnikatelů při pořádaných kulturních akcích
  • Online covid-19 poradna
  • Pravidelné zasílání aktualizovaného přehledu kompenzačních programů COVID-19

Členem může být každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná či nezapsaná v obchodním rejstříku. Sídlo podnikání má v České republice a vlastní živnostenské oprávnění.

Další výhody členství

PRESTIŽ:  Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

ŘADA KONTAKTŮ: Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem. Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty. V centrálním registru produktů a firem hospodářské komory navíc naleznete unikátní rozhraní obchodních příležitostí.

INFORMACE:  Každý člen automaticky získává každý měsíc zdarma komorový časopis Komora .cz. a je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů. Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme.

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ: Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Okresní Hospodářská komora MB (HKČR) ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.

ODBORNOST:  Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. OHKMB pořádá školení a vzdělávácí akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.

JEDNOTA: K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.

TOP NETWORKING: Na formálních a neformálních setkání členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci.

EXPORT: Chcete proniknout na zahraniční trh nebo rozšířit vaše exportní možnosti? Navštivte svého regionálního exportního manažera. Vyberte si z nabídky podnikatelských misí organizovaných Hospodářskou komorou, sejděte se zahraničními podnikateli přijíždějícími v rámci podnikatelských misí do České republiky.

SLEVY: Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované OHK MB. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem OHK MB.

ETIKA: Při podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Okresní hospodářské komory MB. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

Přesvědčily Vás Výhody a jste již rozhodnutí stát se našimi členy? Vyplňte přihlášku ke členství v Okresní Hospodářské komoře Mladá Boleslav. Příspěvky do OHKMB se řídí příspěvkovým řádem. Poplatky za členství v komoře jsou tak nízké, že si je může dovolit každý podnikatel a představují nejlepší poměr hodnoty k ceně. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu : sekretariat@ohkmb.cz , myto@ohkmb.cz

Členem se žadatel stává po schválení představenstvem OHK a zaplacení členského příspěvku.