Česká republika od 1. prosince 2019 přešla na nový mýtný systém. Původní mikrovlnnou technologii společnosti Kapsch nahradil satelitní systém objednání se na kontaktní místa na určitou hodinu, můžete využít konsorcia CzechToll / SkyToll.

Komu je určeno

Elektronické mýtné je určeno všem dopravcům či provozovatelům vozidel, kteří užívají zpoplatněných dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy silničními motorovými vozidly s povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny.

Základní informace k satelitnímu mýtnému systému
 • Provoz nového satelitního mýtného systému byl v ČR zahájen 1. prosince 2019
 • Vratná kauce za jednu palubní jednotku činí 2 468 Kč
 • Bankovní záruka kryje pouze spotřebované mýtné, vratná kauce se hradí zvlášť
 • Pro vystavení bankovní záruky se musí použít pouze jednotný formulář dostupný na www.mytocz.eu
 • V případě, že jako provozovatel vozidla již máte registrovanou bankovní záruku u bývalého provozovatele mýtného systému a chce bankovní záruku využívat i nadále, musíte si u své banky vyřídit dodatek ke své stávající bankovní záruce na tomto formuláři
 • Nechcete-li využívat bankovní záruku nebo je pro Vás její vyřízení komplikované nebo chcete platit mýtné na fakturu, poté využijte PROFIT KARTU
 • Palubní jednotky vyžadují trvalé elektrické napájení prostřednictvím palubní zásuvky (12/24V), nebo prostřednictvím trvalého napojení do napájecí elektrické soustavy vozidla (na 15 kontaktních místech lze zakoupit speciální kabelovou sadu pro trvalé napájení palubní jednotky)
 • Od 1. ledna 2020 se mýto platí i na vybraných silnicích 1. třídy celkem nově na dalších 860 kilometrech
 • Sazby mýtného za ujetý kilometr se od 1.12.2019 nezměnily
 • Placení mýtného probíhá v režimu PRE-PAY nebo POST-PAY
 • Minimální částka pro předplacení mýtného je 1 000 Kč
 • Provozovatelé, kteří mají vozidla osvobozená od zpoplatnění, mohou i nadále používat stávající palubní jednotky KAPSCH do konce jejich životnosti a to i po 1.12.2019. V současné době není nutné tyto jednotky měnit.
Potřebné doklady k registraci vozidel do nového mýtného systému
 • Rozsah vyžadovaných dokladů pro provedení úspěšné registrace do nového mýtného systému se oproti původnímu systému nezměnil
Registrace do satelitního mýtného systému
Kde vyřídíte:

Mapa distribučních a kontaktních míst

Na kontaktních místech je možné:
 • Zaregistrovat se do satelitního mýtného systému (režim PRE-PAY i POST-PAY)
 • Uzavřít smlouvy v režimu následného placení (režim POST-PAY)
 • Předplatit si kredit v režimu placení předem (režim PRE-PAY)
 • Zaplatit kauci a vyzvednout si příslušnou palubní jednotku
 • Zakoupit si montážní sadu pro trvalé zapojení palubní jednotky do napájecí elektrické soustavy vozidla
 • Získat další informace o satelitním mýtném systému a obdržet informační materiály
Změna přihlášení do zákaznické samoobsluhy

Vstup do zákaznické samoobsluhy systému elektronického mýtného bude od 1. 7. 2020, na základě zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, umožněn jen již výhradně s bezpečnostními identifikačními prostředky

Vracení palubních jednotek (původní mýtný systém):
Původní palubní jednotky (Premid OBU – KAPSCH) lze od 1.6.2020 vrátit pouze:
 • poštou na Centrální sběrné místo: ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
Co je potřeba k vrácení:
 • režim POST-PAY – nejsou vyžadovány žádné dokumenty
 • režim PRE-PAY – strojově vyplněný PDF formulář (Žádost o vrácení kauce a kreditu) + kopie dokladů vozidel (technický průkaz nebo osvědčení o registraci)
Upozornění:

Pro úspěšné vrácení kauce musí být původní jednotky nepoškozené, funkční, čisté a nesmí být expirované, tj. vracená jednotka musela provést alespoň jednu mýtnou transakci za posledních 12 měsíců. V opačném případě dojde k propadnutí kauce ve výši 1 550 Kč.

Zajistěte si mýtné skrze Hospodářskou komoru České republiky bez nutnosti bankovní záruky a s možností platby na fakturu.
Pro podporu dopravců přinášíme exkluzivní a bezplatnou službu v podobě PROFIT KARTY.

Webový portál a zákaznická linka MYTO CZ

Pro dotazy a oficiální informace týkající se provozu nového mýtného systému využijte www stránek: www.mytocz.eu, e-mail: info@mytocz.eu a zákaznické linky:

 +420 243 243 243

Adresa:
Dukelská 1093, číslo dveří 106 B
293 01 Mladá Boleslav

tel. +420 720 043 046
e-mail: myto@ohkmb.cz

Úřední hodiny
PO – PÁ 8:00 – 16:00

DOKUMENTY KE STAŽENÍ