ATA CARNET

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 75 zemích světa.

CERTIFICATE OF ORIGIN

Zajistíme Vám průvodní doklady pro export zboží. Prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoliv celního zvýhodnění. Skutečnost je nutno prokázat příslušným certifikátem, který získáte v úřadu HK ČR.

ELEKTRONICKÉ MÝTNÉ

Elektronické mýtné je určeno všem dopravcům či provozovatelům vozidel, kteří užívají zpoplatněných dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy silničními motorovými vozidly s povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Potřebujete při svém podnikání poradit s právními otázkami? Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav nabízí podnikatelům právní poradenství.

KONTAKTEL

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav připravila reklamní a inzertní noviny pro podnikatele z Mladoboleslavska.

SEMINÁŘE

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav a Hospodářská komora  ČR nabízí stálou nabídku kurzů a seminářů.