Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT
Rozvoj vzdělávacích kapacit v oblasti veřejných zakázek ve Středočeském kraji

Aktuálně o projektu:Školení, která proběhla v rámci projektu

 • Poděbrady – 24.6.2008
 • Kolín – 23.6.2008
 • Nymburk – 19.6.2008
 • Dobříš – 17.9.2008
 • Kladno – 28.5.2008 (podnikatelé a zaměstanci firem)
 • Kladno – 13.5.2008 (státní správa)
 • 10.04. 2008 – Seminář Příbram
 • 31.03. 2008 – Seminář Brandýs nad Labem
 • 02.10. 2007 – Seminář pro pracovníky Magistrátu Ml. Boleslav
 • 23.10. 2007 – Seminář pro pracovníky MÚ Benátky nad Jizerou
 • 30.10. 2007 – Seminář pro pracovníky MÚ Mnichovo Hradiště
 • 30.10. 2007 – Seminář pro odbornou veřejnost Ml. Boleslav

Aktuální stav

Projekt je nyní v závěrečné fázi, všechna naplánovaná školení již proběhla. Stále se však můžete registrovat do e-learningové části kurzu a pomocí samostudia získávat potřebné informace.

Naši odborní lektoři jsou připraveni zodpovědět vám případné dotazy k chodu programu a orientaci v němKontakt: V případě zájmu o zapojení se do pilotního projektu (účast na seminářích) nebo jen vyzkoušení e-learningpové části, kontaktuje Ivu Kolínskou, e-mail:kolinska@ohkmb.cz

Základní informace

OP RLZ: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Priorita: Rozvoj celoživotního učení
Doba trvání projektu: 18 měsíců
Program: Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených

Partneři projektu: PFI s.r.o.

Předkladatel projektu:
OHK Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 150, Mladá Boleslav

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu je podpora a rozvoj vzdělávacích kapacit v oblasti zadávání veřejných zakázek ve Středočeském kraji. V souvislosti s novými evropskými směrnicemi vešel v platnost od 1.7.2006 vládou schválený Zákon č. 137/2006 Sbírky o veřejných zakázkách. Zákon vychází z implementace směrnic EU a měl by současně zavést možnost elektronického vypisování zakázek a upravit některé vazby na projekty tzv. „public private parntership“.

Záměrem projektu je prostřednictvím realizace navržených aktivit zlepšit také následně kvalitu vztahů mezi zadavateli a uchazeči o veřejné zakázky a tím pádem také zvýšit úspory na obou stranách procesu zadávání veřejných zakázek.

Projekt chce podpořit přístupy k dalšímu vzdělávání vytvořením kombinované formy prezenčních a e-learningových metod vzdělávání. Vytvořená, otestovaná a finálně zpracovaná e-learningová podoba vzdělávacího modulu bude k dispozici na informačním portálu www.verejna-zakazka.cz v uživatelsky přátelské formě tak, aby byla přístupná co nejvyššímu počtu zájemců.

Cíle projektu:

Projekt reaguje na konkrétní poptávku po vzdělávání v dané oblasti na Mladoboleslavsku a obecně ve Středočeském kraji.

Rozvojem dalšího vzdělávání cílových skupin chce projekt přispět k naplňování koncepce dalšího vzdělávání, bez níž nemůže dojít k funkčnímu propojení počátečního a dalšího vzdělávání. Plánované vzdělávací aktivity v projektu zahrnují využití progresivních forem a technik vzdělávání (e-learning), včetně šíření příkladů úspěšné praxe.

Cílem projektu je tudíž vytvoření vzdělávacího programu na základě a požadavků Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a jeho pilotní testování.Cílové skupiny projektu:

 • zástupci živnostníků, malých a středních podniků i velkých podniků ve Středočeském kraji
 • zástupci dalších uchazečů o veřejné zakázky, kteří jsou ve své organizaci zodpovědní za zpracování nabídek k veřejným zakázkám
 • statutární zástupci obcí a měst Středočeského kraje
 • odborníci z investičních odborů jednotlivých obcí, měst a Krajského úřadu Středočeského kraje
 • odborníci z příspěvkových organizací obcí, měst a Krajského úřadu Středočeského kraje
 • euromanažeři, působící v orgánech státní správy a samosprávy