Kdo jsme

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav vznikla 14.09.1993 na základě zákona č. 301/1992 Sb. a pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky. Je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku.

Poskytujeme podporu podnikatelům zejména poradenskými a konzultačními službami v otázkách spojených s podnikatelskou činností.

  1. Vystavujeme osvědčení – certifikáty o původu zboží, potřebná pro dokladování právních vztahů v mezinárodním obchodě.
  2. Vystavujeme ATA karnety, umožňující zjednodušený oběh zboží v mezinárodním obchodě.
  3. Provozujeme elektronické mýtné

Činnost komory je financována z členských příspěvků, které dle příspěvkového řádu činí pro fyzickou osobu 700,- Kč ročně, pro právnickou osobu 7 000,- Kč ročně.

Členy komory mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky a provozují podnikatelskou činnost mimo oblast zemědělství a lesnictví.

Členství v hospodářské komoře podnikatelům umožňuje aktivně se podílet na činnosti komory působením v odborných sekcích a spoluvytvářet pozitivní podnikatelské klima v regionu.

Současná podoba a struktura komory je dána zákonem č. 301/1992 Sb. V čele komory stojí prezident, aktuálně je jím Zdeněk Zajíček, volený sněmem hospodářské komory ČR., volený sněmem Hospodářské komory ČR, tedy přímo členy komory. Pracovním orgánem je prezidium, tvořené prezidentem a viceprezidenty. Každému z viceprezidentů je svěřena gesce, které se věnuje a v jejímž rámci vykonává své aktivity v komoře. Řídícím orgánem Hospodářské komory je představenstvo. Jako kontrolní orgán je zřízena Dozorčí rada, pro řešení sporů mezi členy funguje Smírčí komise. Funkční období je tříleté.

Zákon o komoře-c.-301_1992-Sb.

 

INFORMACE

Každý člen a je pravidelně informován o dění v podnikatelském prostředí v regionech či oborech i v celé republice prostřednictvím elektronických zpravodajů, odborných časopisů a dalších informačních materiálů. Hospodářská komora dále zajišťuje informační podnikatelský servis. Obraťte se na nás a my Vám poradíme.

TOP NETWORKING

Na formálních a neformálních setkání členů hospodářské komory můžete budovat své kontakty, rozšiřovat si obzory a předávat a získávat zkušenosti a inspiraci.

ODBORNOST

Vzdělání je předpokladem konkurenceschopnosti. OHKMB pořádá školení a vzdělávácí akce ke zvýšení kvalifikace a pro profesionální rozvoj Vás a Vašich zaměstnanců.

PRESTIŽ

Členství v obchodních a hospodářských komorách je vnímáno na celém světě jako prestižní záležitost, potvrzení solidnosti, členové komor jsou u nás i v zahraničí plně respektováni a uznáváni.

ŘADA KONTAKTŮ

Hospodářské komory udržují a rozvíjejí spolupráci se zahraničními partnery, organizují setkávání s podnikateli, představiteli vlády, státní správy a samosprávy. Komora je pro ně hlavním partnerem. Nikde jinde nebudete mít tolik příležitostí navázat užitečné osobní společenské i obchodní kontakty.

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Nelíbí se vám podnikatelské prostředí, zákony a vyhlášky? Okresní Hospodářská komora MB (HKČR) ovlivňuje prostřednictvím procesu připomínkování. I Vy se jako člen můžete do tohoto procesu aktivně zapojit.

SLEVY

Každý člen má výrazné slevy na všechny akce a služby poskytované OHK MB. Příkladem mohou být semináře pořádané hospodářskou komorou a jejími složkami nebo prezentace členské firmy v centrálním registru produktů a firem OHK MB.

ETIKA

Při podepsání etického kodexu můžete využít vizuálního označení člena Okresní hospodářské komory MB. Členství v hospodářské komoře vám dá mnoho příležitostí, jak propagovat Vaše korektní podnikání.

JEDNOTA

K čerpání svých výhod jsou členové oprávněni u jakékoliv složky hospodářské komory. Jejich prostřednictvím se stávají součástí velkého a silného společenství prosazujícího řád ve světě podnikání.
Zavolejte nám
+420 720 043 046
Adresa
Dukelská 1093, Mladá Boleslav 29301 IČ: 46355049, DIČ:CZ46355049
Napište nám
komora@ohkmb.cz , myto@ohkmb.cz