Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Základní informace

OP RLZ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Priorita: Adaptabilita
Doba trvání projektu: 24 měsíců
Program: Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených

Partneři projektu: projekt bez partnerů

Předkladatel projektu:
OHK Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 150, Mladá Boleslav

Stručný obsah projektu:

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav (dále OHKMB) významně podporuje členské firmy a regionální ekonomické prostředí pomocí vzdělávání, poradenství a podpory vzájemné spolupráce firem. K regionálním specifikům patří důležitá návaznost velké části firem na automobilový průmysl, který byl světovou hosp. krizí zasažen a oslaben, což se projevilo zejména na fungování čl. firem.

Na základě kontaktu s oslovenými 10 členskými firmami (celkem 90 členů) byla stanovena předběžná cílová skupina o velikosti 80 osob. S účastníky bude pracováno v komplexním souboru aktivit, které jim napomohou k dalšímu uplatnění na trhu práce:

 1. Monitoring prac. trhu a jeho příležitostí,
 2. Výběr a zapojování účastníků cílových skupin do projektu (důležité pro naplnění cílové skupiny projektu),
 3. Profesní diagnostika cílových skupin,
 4. Individuální poradenství pro volbu povolání,
 5. Školení účastníků:
  • celá cílová skupina bude proškolena v pracovně-právní problematice a 68 účastníků v IT dovednostech – klíčové dovednosti na trhu práce
  • s ohledem na další pracovní uplatnění budou účastníci dále vzdělávání na účetní (6 osob); vedoucí maloobchodní jednotky (16 osob); skladníky (24 osob) a dělníky (22 osob).
  • součástí projektu je také rekvalifikační program Obchodní zástupce v délce 104 hodin pro 12 osob
  • veškeré školící aktivity jsou pro účastníky zdarma, vč. doprovodných opatření,
 6. Zprostředkování zaměstnání

V tomto regionálním projektu (SČ kraj s maximálním přesahem 20% do KH kraje z důvodu dvou poboček firmy ŠKODA Auto a.s.) bude celkem podpořeno 199 úspěšných absolventů kurzu.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je pomoci 80 zaměstnancům 10 čl. firem OHKMB, které působí v oborech a odvětvích procházejících strukturálními změnami, a které jsou nuceny své zaměstnance propouštět.

Projekt se zaměřuje na:

 • zvýšení adaptability těchto zaměstnanců pro nalezení nového prac. uplatnění
 • zvýšení kvalifikace zaměstnanců, vč. získání škály kompetencí k výkonu nového zaměstnání
 • zabezpečení komplexních aktivit pro účastníky (od ukončení stávajícího po nalezení nového zaměstnání)
 • uplatnění zaměstnanců z ohrožených skupin na trhu práce (do 25 let, nad 50 let, osoby ZTP)
 • individuální podporu zaměstnanců tak, aby nalezli nové zaměstnání

Stanovených cílů bude dosaženo osobní účastí cílové skupiny na projektu (celkem 199 úspěšných absolventů kurzů) a umístěním CS na vhodná prac. místa.

Cílové skupiny projektu:
zaměstnanci a specifické skupiny – mladí do 25 let, zaměstnanci nad 50 let a osoby se zdravotním postižením.

Zaměstnanci Pomocí analýzy cílových skupin byla vybrána cílová skupina o předběžné velikosti 80 zaměstnanců 10 členských firem OHKMB. Zaměstnanci budou převážně ze Středočeského kraje s maximálním přesahem do 20 % z Královéhradeckého kraje (z důvodu existence dvou poboček firmy ŠKODA Auto a.s.). Je počítáno se zapojením 16 osob z administrativního servisu (sekretářky, asistentky, referentky, pomocné asistentky) a 64 osob z dělnických profesí (různé pozice především z automobilového průmyslu).

Mladí do 25 let: V cílové skupině bude z této specifické skupiny zaměstnanců zapojeno přibližně 8 osob (z administrativního servisu i z dělnických profesí). Zaměstnanci do 25 let nejsou u stávajícího zaměstnavatele obvykle dlouho zaměstnáni (v průměru do 2 let).

Zaměstnanci nad 50 let: V této cílové skupině bude ze specifické skupiny zaměstnanců zapojeno cca 24 osob (z administrativního servisu i z dělnických profesí). Zaměstnanci nad 50 let jsou u stávajícího zaměstnavatele zaměstnáni v průměru 10 let.

Osoby se zdravotním postižením: V cílové skupině bude z této specifické skupiny zaměstnanců zapojena 1 osoba. Průměrná délka pracovního poměru u stávajícího zaměstnavatele je přibližně 3 roky.