Operační program Zaměstnanost plus

Aktualizace : 27.11.2023

OHK MB nabízí svým členským subjektům možnost zvýhodněného odborného vzdělávání zaměstnanců a živnostníků v projektu „Zlepšeme vzdělávání v regionu“ z dotačního programu OPZ+ Společně za vzděláváním.

V rámci projektu lze podpořit odborné vzdělávání zaměstnanců na pracovní poměr a OSVČ v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Možné jsou i rekvalifikace. Důraz je kladen také na vzdělávání osob 55+.

Realizace projektu bude probíhat od 1. čtvrtletí 2024 po dobu 36 měsíců.

Základní podmínkou účasti v projektu je členství v OHK MB a 5% spoluúčast na nákladech školení. OHK MB zajistí realizaci školení a administrativu.

Další informace pro vás připravujeme.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

Kurzy a školení v rámci projektu OHK MB „Zlepšeme vzdělávání v regionu“ podpořeného z programu OPZ+

Jazykové vzdělávání:

 • Anglický jazyk (individuální/skupinový)
 • Německý jazyk (individuální/skupinový)

Měkké a manažerské dovednosti:

 • Budování týmu
 • Efektivní komunikace a asertivní jednání v kolektivu
 • Komunikace a práce s podřízenými
 • Komunikace a řešení konfliktů na pracovišti
 • Osobní vystupování a veřejná prezentace
 • Plánování a organizace času, předcházení prokrastinace
 • Profesionální komunikace
 • Zvládání stresu a efektivní využití času, techniky mindfulness

Odborné kurzy:

 • Interní mentor

                Lektorské dovednosti interního mentora

                Mentorské dovednosti

    Mezigenerační předávání know-how

 • Projektové řízení
 • Využití AI v kancelářských pracích
 • Využití AI v práci mistrů
 • Účetnictví
 • Základy kyberbezpečnosti 

Rekvalifikační a obnovovací kurzy:

 • Kurz vysokozdvižný vozík
 • Ruční stehování v ochraně aktivního plynu tavící se elektrodou (ZP 135-1 1.1)
 • Ruční stehování obalenou elektrodou (ZP 111-1 1.1)
 • Manažer/manažerka projektu (kód 63-007-R)
 • Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T)

Seznam kurzů není finální a může se měnit dle naplněnosti a zájmu účastníků projektu.