Operační program Zaměstnanost +

OHK MB nabízí svým členským subjektům možnost zvýhodněného odborného vzdělávání zaměstnanců a živnostníků v projektu „Zlepšeme vzdělávání v regionu“ z dotačního programu OPZ+ Společně za vzděláváním.

V rámci projektu lze podpořit odborné vzdělávání zaměstnanců na pracovní poměr a OSVČ v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Možné jsou i rekvalifikace. Důraz je kladen také na vzdělávání osob 55+.

Realizace projektu bude probíhat od 1. čtvrtletí 2024 po dobu 36 měsíců.

Základní podmínkou účasti v projektu je členství v OHK MB a 5% spoluúčast na nákladech školení. OHK MB zajistí realizaci školení a administrativu.

Další informace pro vás připravujeme.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.