Zpátky do práce!
Projekt podpory znevýhodněných skupin
v Mladé Boleslavi a okolí.

Základní informace

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003460
Doba trvání projektu: 24 měsíců
Operační program: Operační program Zaměstnanost
Priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů
Prioritní osa: Prioritní osa 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Partneři projektu: projekt bez partnerů

Předkladatel projektu:
OHK Mladá Boleslav, Dukelská 1093, Mladá Boleslav

Stručný obsah projektu:

Projekt OHK MB se zaměřuje na problematiku podpory rovnosti žen a mužů na trhu práce v Mladé Boleslavi a okolí. Realizací cíleně navržených aktivit pro ženy ohrožené na trhu práce a ženy vracející se na trh práce po rodičovské/mateřské dovolené by měly vzrůst šance na odpovídající pracovní uplatnění těchto žen na trhu práce. Zároveň projekt cílí na diagnostiku těchto osob, vyhledání jejich předpokladů a rozvoj těchto silných stránek, jakož i podporu sladění soukromého a pracovního života.

Hlavním cílem je prostřednictvím podpory 100 vybraných osob splňujících podmínky pro zařazení do cílové skupiny projektu přispět k zlepšení postavení žen na trhu práce v Mladé Boleslavi a okolí.

Projekt má za cíl zlepšit postavení vybraných 100 žen z těchto skupin:

 • ženy s dětmi mladšími 15 let
 • ženy vedené na ÚP déle než 5 měsíců
 • ženy vracející se na trh práce pro RD/MD

Navržené klíčové aktivity projektu, které tvoří vzájemně propojený soubor aktivit mají za cíl:

 • identifikovat předpoklady vybraných osob, jejich silné a slabé stránky a konzultovat s nimi tyto výsledky ve vztahu k možnostem jejich dalšímu působení na trhu práce
 • zvýšení dovedností, znalostí a kompetencí uplatnitelných na trhu práce
 • zvýšení motivace a sebedůvěry ve vztahu k prosazení se na trhu práce
 • poskytnutí odborného poradenství, podpory, koučinku a cílené spolupráce pro vyhledání zaměstnání

Celkově bude cílovou skupinu projektu tvořit (po započtení druhé podskupiny – ženy ohrožené na trhu práce.) 100 osob. Osoby budou vybírány ze Středočeského kraje, se zacílením na 6 lokalit, kde bude projekt realizován:

 • 3 místa v Mladé Boleslavi
 • Benátky nad Jizerou,
 • Bělá pod Bezdězem,
 • Mnichovo Hradiště.

V případě více informací se neváhejte obrátit na e-mail sekretariat@ohkmb.cz či na tel.: 725 463 183.